Nätverk

”Det litterära Västerbotten-projektet” har som ett delmål att:

”Aktivt bidra till att olika typer av nätverk för blivande och etablerade författare skapas, och i det arbetet samarbeta med författarorganisationerna och andra litterära intressenter.”

Vår avsikt är att på denna sida, med din hjälp och dina tips, lista de nätverk som redan finns och som kommer att skapas, med kontaktperson för respektive nätverk.

En kommentar

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>