Varför behövs skrivarkurser och skrivarutbildningar?

Det litterära Västerbotten på Littfest torsdagen den 13 mars

Varför behövs skrivarkurser och skrivarutbildningar?

Studion 13.00 – 14.15

Kurser och utbildningar om skrivande bedrivs på olika nivåer av framför allt studieförbund, folkhögskolor och universitet. Vad fyller de för behov, vad lär man sig och hur ser utbudet ut? Ett seminarium med Athena Farrokhzad, poet och lärare på Biskops-Arnö, Theres K Agdler, författare och skrivpedagog, Ann-Marie Lindgren, länsbildningskonsulent, Dan-Ove Willman, litteraturpedagog och kulturarbetare, Monica Widman-Lundmark, rektor Medlefors folkhögskola samt moderatorn Johanna Lindbäck, författare och Läsambassadör.

AF: Athena Farrokhzad

TKA: Theres K Agdler

AML: Ann-Marie Lindgren

DOW: Dan-Ove Willman

MWL: Monica Widman-Lundmark

JL: Johanna Lindbäck

JL: Hur har ni arbetat med skrivarutbildningar?

AML: Studieförbunden och folkhögskolor gör det, och pratar för varan.

DOW: Jag har varit ansvarig för Skapande svenska på Umeå universitet. Var med och utvecklade det. Främst poesi. Har också arbetat med olika litteraturprojekt, nu med Umeå Legend club. Framför allt unga människor. Drivkraft: Hitta språket, låta det egna språket ta plats.

MWL: Medlefors folkhögskola har drivit annrika Skrivkraft sedan 80-talet. Ska läggas i malpåse nu dock. En politisk skrivarkurs är ny för året.

TKA: Kom 1997 från Schweiz till Jämtland. Gick i hemlighet Skrivarakademien. Bildat Frösö skrivarforum. Människor som vill skriva på fritiden.

AF: Poet och kritiker. Lärare Biskops-Arnös författarskola. Utbildningen upplagd på 2 år. År 1: 3 dar i veckan. År 2: Projektår. Arbeta med manus, träffas 1 ggr/månaden. Gått själv, var en formande erfarenhet.

JL: Går det lära sig skriva?

TKA: Självklart. Det är så mycket hantverk.

MWL: I mötet med andra frigör man sin kraft.

JL: Kan man komma ut som författare?

DOW: Vad är det du kan lära dig på en skrivarutbildning om du vill bli författare? Vad kan vi lova folk? Kunskapen att använda ett gestaltande språk. Lära sig få distans till sin egen text. Alla författare behöver få det.

AF: Biskops-Arnö är en ”läsarskola”. Bli sin egen texts läsare. Eleverna är verksamma runt läsning – översättare, kritiker, författare … Läsa teori, läsa sin samtid, läsa samhället. Textsamtalet – grundbulten. Eleverna har läst varandras texter. Skillnaden: Man tvingar sig att ställa frågor om sin läsning.

AML: Oanade talanger dyker upp hos studieförbunden. Bra att det finns olika nivåer. Utvecklas på vägen. Prova olika former av skrivande.

MWL: Texter nätbaserade. Texten utvecklas av att få frågor. Nedtona, sänka tröskeln, inte skrämma bort den som vill skriva men inte har ambitionen att publiceras. Politisk skrivarkurs: Insändare, debattartiklar. Människor från arbetarrörelsen.

JL: Skiljer sig deltagarna?

MWL: Nej, ganska lite. Den politiska skrivaren betydligt yngre, 21 – 39 år.

Inlägg från publiken:

Veronica Hultman, ABF: Först ”Skriva för livet” – äldre generation. Livsberättelser. Vi tänker på rubriker. ”Skriva med hjärtat”. Avdramatisera.

Mina Widding: Skriva på fritiden. Nyfiken, testa på. Nivå 2: Utveckla sin text. Sedan: Jag vill bli författare.

DOW: Det stora steget för den som skriver – erövra ett språk. ”Skriva sig till läsning”. Största steget är inte Bonniers, utan att plocka sin text ur byrålådan – texten får leva själv. Steget in i ett annat sätt att hantera språket. Diskussionen värdefull på den nivå man befinner sig.

MWL: Spets förutsätter bredd.

TKA: De flesta som skriver har en dröm att bli publicerade. Olika yrken: lära sig läsa. Tvingas läsa litteraturvetenskapligt. Kreativt skrivande årskurs 1 – förskolan, ökar läsförmågan.

AF: Höga antagningskrav. Spets. Viktigt att vi är på en folkhögskola. Man får en kunskapssyn på köpet – inom folkbildningen – utifrån sina erfarenheter, emancipatorisk potential. Formativ erfarenhet: att erövra ett språk. Hela tiden – hur återerövra språket. Utsätta språket – vad händer nu?

JL: Annan grupp av elever?

AF: De har skrivit mycket. Gått andra skrivarutbildningar. De har skrivit och läst mycket. Vi vill ha en bred elevgrupp – har varit en homogen grupp. 20-21 år de yngsta. En del 30 – 40 är. Snitt 24, 25, 26 år.

MWL: Ge människor verktyg.

AML: Exemplet manusbyte, som genomförs här på Littfest idag.

TKA: Stort åldersspann men har ändå fungerat. Lär sig av varandra språkligt. Äldre påverkade av sin skoltid. Inte börja med ”och”. Fördel att jag bytt språk, är inte lika låst.

JL: Knausgård-fan. Hans skildring av skrivutbildningen i Bergen. Hur är en bra elev? Vilka tankar går han eller hon in med?

DOW: Människan som vill! Inte bara vilja bli berömd. Det finns inget dåligt språk om man vill uttrycka sig.

MWL: Dom som kommer! Känsla, vilja. Vi ska skapa det goda mötet.

AF: Man lär sig av sina klasskamrater. Hur är man en bra kamrat för sina klasskamrater. Inte primärt ens egen utveckling bara. Människor som vill vara del av ett sammanhang.

DOW: Intresserade utanför sig själva för att texten ska bli bra. Erövra världen!

AML: Viktigt också att bara få skriva av sig. Folkhälsoaspekt.

AF: Lika mycket som man skriver kan man tänka sig vara en läsare för en annans skrivande. Enormt viktigt att få misslyckas. Få hela litteraturen. Inte alls en spikrak väg. Icke produktivt tillstånd – hitta sina centrala frågor.

JL: När jag får tid. Ett sätt att avsätta tid – gå en skrivarkurs

MWL: Möjlighet att utforska sin egen nivå. Kanske inte skriva jag hade tänkt.

TKA: Möte skrivande – läsande. Mycket det i skolan.

JL: Kurser för etablerade författare?

TKA: Det jag ger till eleverna behöver jag få tillbaks. Mer nätverk.

DOW: Fördjupade kurser för etablerade författare. AF gav tidigare ekonomisk bas.

AML: Stor efterfrågan dykt upp i projektet. Studiecirklar på distans. Klart det är möjligt.

AF: Nordiskt debutantseminarium. Stort behov av fortbildning. Många har egna informella nätverk. Littfest – typ av fortbildning. Mina akuta litterära frågor minst lika olösta då som nu.

DOW: Ge författarna chansen att under tre dagar arbeta mer strukturerat – under Littfest.

JL: T ex samtal om dialog.

Widding: Norrländska litteratursällskapet, samarbeta. Masterclass på Littfest. Uppgift för dem.

JL: Alla vill ha någon att bolla med.

MWL: Kan återskapa sommarkurserna på Medlefors.

Inlägg från publiken: Har något med självkänsla och självförtroende att göra. Distansverktyg. Valt människor som inte bor nära varandra. Vi ska träffas på nätet.

MWL: Det nätbaserade skrivandet. Digitalt språk. Ens text får vingar.

DOW: Litteraturen ska spjärna emot. Delaktighet i historien – prata med Hamlet – stötta läsandet.

AF: Erfarenhet att få möta litterär text på papper. – något särskilt. Varför är litteraturen finkulturell? Boken är Gud eller staten. Blir en hög tröskel. Arbeta med att finna nya publiceringsformer – mindre tröskel.

TKA: Tänkandet/litteraturen tar tid – men man kan publicera sig på olika sätt.

(Vid pennan: Carl Axel)

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>