Bokmarknaden och författaren

Det litterära Västerbotten på Littfest den 13 mars 2014

Bokmarknaden och Författaren

Tonsalen 11.00-11.45

Vad behöver en författare veta om bokmarknaden anno 2014? Hur ska vederbörande kunna orientera sig på denna marknad i hopp om att få sitt manus utgivet? Är det lika bra att vara realistisk och ha siktet inställt på egenutgivning? Ett samtal mellan Nille Svensson, Publit, Lasse Winkler, magasin Fyrahundrafemtio samt moderatorn Johan Hammarström, bokförlaget h:ström.

Minnesanteckningar:

Nille: Har startat Publit, ett företag som gör det enklare att publicera böcker, både tryckt och e-bok. Har också startat förlaget Nilleditions, för att testa verkligheten och ge ut egna böcker.

Lasse: Chefredaktör för Magasin Fyrahundrafemtio.

Johan: Bokförlaget H:ström och Mandatus.

Vad beror utvecklingen på? Ett stort paradigmskifte i mitten 90-talet med internet, kraftfullare datorer, billigare programvara osv. Detta föranledde första vågen av små förlag. Det andra paradigmskiftet kom 10 år senare när de digitala boktryckarna började komma. 2014 är vi fortfarande lite i det skiftet, och finslipar möjligheterna.

Nille: Nu är vi i slutändan av digitaliseringen inom kulturområdet. Film och musik har legat några år före. Musiken har gått igenom hela kedjan. När det gäller filmen var det inte den digitala kamerans intåg som innebar störst förändring för filmbranchen, utan snarare tjänster som Netflix osv – alltså distributionen. Inom litteraturen kommer detta sista steg ske de närmaste åren. Det är distributionen som förändrar branschen.

Tekniken gör det inte lättare att skriva en bok … Teknisk evangelism, som man måste ta för vad det är.

Det har blivit lättare att ha förlag idag.

Lasse: Vem som helst kan starta förlag – och gör det också. Författaren måste fatta en massa nya beslut och man får nya uppgifter om man är sin egen förläggare. Inhyrda frilansare kan fungera som förläggare – men då får man ett annat läge vid kvalitetssäkring. Helt avgörande är kvaliteten i det arbete som författaren gör, i alla steg vid egenpublicering. Det finns inga spärrar längre, på gott och ont, och bruset kommer bli stort. Författaren som väljer den här vägen har mycket nytt att lära sig om man vill slå igenom på detta sätt med självpublicering. Jfr USA, promillen som lyckas är väldigt liten ändå, även om det finns ett fåtal som lyckas försörja sig via egenutgivning.

Nille: Vänder sig mot idén om författaren som någon som måste skapa produkter hela tiden. I och med att det går att publicera själv så blir det förstås vanligare. Svårt att säga generellt om vad man ska göra som författare. Det stora antalet författare kommer publicera sig själv en gång innan man blir upptagen av ett förlag. Kan vara ett bra sätt, man lär sig mycket.

Lasse. Kan vara ett bra första steg att ge ut själv. Utvecklingen kommer tvinga förlagen att bli bättre och servicenivån tvingas då öka på förlagen. Detta har skett mer och mer i USA, börjar komma till Sverige också genom t ex Bonniers som hjälper till med egenpublicering först och sedan plockar guldkornen för att inte tappa marknaden.

Nille: För de som använder Publit idag kan han se att de enskilda titlar som lyckats bäst är de av de personer som har lätt för att väcka intresse för boken själva (som förlagen annars gör åt författaren). Har t ex föredragshållare som kunder. Sådana kanske inte behöver ett förlag, utan åker runt och föreläser, skriver en bok och säljer den själv vid föreläsningarna. Men det finns de författare som behöver ett förlag. Kanske kan en författare som känner att det lilla extra saknas i sitt manus, ändå tjäna på att ge ut den själv, släppa den och börja på något nytt.

Lasse: Förlagen missar alltid bra böcker. Berättelserna om de som lyckas på egen hand sprids som framgångssagor.

Johan: Är det lika bra att ”vara realistisk”….(frågan från programmet) Är det så, låter som en nackdel och något dåligt att publicera själv. Är det det?

Nille: Har man skapat någonting ska man väl vara gläd över det. Synen på att man skulle vara misslyckad om man gör det själv minskar mycket tack vare digitaliseringen. Har man t ex skapat en film som får stort genomslag på You tube ses inte det som något dåligt. Men man måste fundera på vad man ska ha ett förlag till. En författare är också en läsare och har troligtvis generellt sett stor kunskap om litteratur och läsande. Man borde därför kunna gå rätt bra mellan rollerna.

Lasse: Den prägeln kommer att förändras. Men det handlar om att göra så bra arbete man kan och vara medveten om kvalitetsaspekten i alla led. Det kommer inte vara fult att ge ut boken själv, men det kommer vara fult att ge ut något med massa stavfel eller andra brister.

Vad händer med bokhandlarna? Det kommer komma nya sätt att sälja böcker. Fler böcker men mindre upplagor.

Vad ska förlagen syssla med?

Nille: inte bara att granska kvaliteten och säkerställa den, det verkar de redan blivit sämre på. Lasse: det måste förändras.

Nille: Förlagens utmaning nu är att motivera sin existens – kan komma nischade förlag mer än idag. Författare idag byter oftare förlag än tidigare.

Lasse: Idag har du ett val, vilket har förändrat allt. Internationellt, författare Hugh Howie – egenproducerad och han själv har rättigheterna. Jämför argumentationen kring egenutgivning från honom med irländske författaren Stewart Neville.

Johan: Kommer e-boken att ta över och ta bort ledet tryck?

Lasse: Om nu e-boken kommer slå…

Hur kommer utvecklingen gå angående frilans av delar. Eftersom författare kommer behöva hjälp med formgivning osv?

Lasse: Kommer öka, men svårt som författare att kvalitetssäkra den processen.

Nille: Kan vara svårt för författare att kunna betala rimligt. Men behovet och intresset finns.

Nille: Om man ska göra saker själv, se till att inte göra det ensam. Var några stycket, alla har olika kompetenser.

Lasse: Det här är en positiv utveckling som kommer förstärka kvaliteten på sikt och vi läsare kommer få mer. Färre bra böcker kommer att missas.

(Vid pennan: Pia)

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>