Att vara poet från Norrland

Ytterligare ett tematiskt motiv i Pär Hanssons diktsamling ”Vi plockar bär i civilisationen” är att leva på landsbygden, i förhållande till att leva i stad. Hur han försöker förhålla sig till staden, och det finns stadsmotiv i boken, även så motiv från Vännäs.

Det kommer en fråga från publiken: Måste man bo i Stockholm för att bli poet?

Pärs svar blir första Ja! Kanske lite retsamt. Men sedan förtydligar han:

-Man kan inte bli det i Vännäs. Man kan förstås skriva i Vännäs. Men om jag inte lämnat Vännäs, då hade jag inte fått perspektiv på Vännäs, då hade jag hade blivit ensam och inte träffat likasinnade och kanske slutat som en Tok-Abraham.

Detta, konstaterade någon av deltagarna i Norsjö, understryker vikten av att bilda skrivargrupper, får att få respons för sin egenart.

Pär ville lägga till att han är oerhört beroende av sin bakgrund, av att vara en person som är uppvuxen på en särskild plats. Han funderar över om man komma ifrån beroendet av en plats överhuvudtaget, och frågar sig var en plats börjar och var den slutar.

Han beskrivs ofta som en provinsiell författare, som norrländska författare ofta gör. Men det är föreställningar som han kan använda sig av. Han tar det med ro och leker med dessa förställningar. Han är inte stockholmare, och Norrland har både positiva och negativa värden.

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>