Skrivtips från Pär Hansson

Skrivtips från Pär Hansson under turnén 18 – 21/11:

Pär framhåll att var och en måste utarbeta sin egen metod för skrivandet, men fem grundtips kan vara:

1. En bok skrivs inte linjärt.

2. Skrivandet av en bok är ett långsiktigt projekt. Det gäller att samla in ett rikt material och inte begränsa det för tidigt.

3. Att man skriver är viktigast, mer än hur man skriver. ”Hur” har blivit en kliché. Alla kan med djävlar anamma. Bara du kan skriva fram din berättelse. Alla berättelser är inte skrivna än, det är den största myten. Skrivandet är i den inledande fasen ett lekande tillstånd. Senare i processen ska man kunna värdera sin text och på sätt skapa sig kontroll över den.

4. Skaffa läsare och byt texter med varandra. Då kan någon annan vara kritisk åt en och man slipper vara det själv. Var inte alls rädd för att härma dina förebilder, tvärtom. Läs medan du skriver. Låt dig påverkas av andras språk. Sug in andras språk i dig som en tvättstamp.

5. Fråga dig själv hur du vill att din skrivprocess ska se ut, hur du ska hitta nyckeln till den. Vill du söka större kontinuitet i skrivandet? Vill du skriva dagtid istället för hela natten? Vill du kunna fullborda ett projekt? Bearbeta en text som legat länge? Ibland måste det kanske till något annorlunda för att det ska bli något av texten, ett till synes avvikande sidospår

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>